top of page
1385157_1410233762538954_193407999_n.jpg

Є членом :

Logo_DPSMain 1_edited_edited.png
Без названия.jpg
logotype.png
ДПС_України
Без названия (1).jpg
5..._edited.png
Без названия (1).jpg
images.jpg
1200px-Coat_of_arms_of_Kharkiv.svg.png

ПРО НАС

 

Ми постійно приймаємо участь у малих та великих соціальних проектах починаючи з допомоги ветеранам ВВВ, АТО, постраждалим від торгівлі людьми, ВПО, людям з обмеженими можливостями , закінчуючи молодіжними - вуличними заходами тощо. Тут пріоритетом є культурно-національне відродження та розвиток всіх національних груп населення.

 

Ми співпрацюємо з Народними депутатами та науковцями над розробкою та підготовкою наукових публікацій за тематикою досліджень Організації, розробляємо проекти нормативно-правових актів, інші форми інтелектуальних продуктів, призначених для практичного застосування тими, хто ухвалює відповідні рішення, на рівні влади.

 

Самостійно та за участю наших партнерів постійно проводимо навчання, конференції, тематичні семінари, диспути, круглі столи, різні конкурси тощо.                                   

 

Тісно працюємо з нашими представниками ( членами організації ) в органах державної влади та місцевого самоврядування по реалізації наших ідей та напрацювань.

 

Наші члени організації та партнери приймають участь та співучасть в реалізації міжнародних, національних, регіональних, місцевих програмах реформування різних секторів громадського, державного управління та місцевого самоврядування.

 

Є членами ( та керівниками ) у різні часи в багатьох Наглядових, Громадських радах в службах виконавчої влади та правоохоронних органів Харківщини та на центральному рівні. Членами атестаційних комісій Національної поліції України у Харківській області та членом Великої Громадської ради з питань соціальної політики при Харківському міському голові.

 

Постійно працюємо над підтримкою громадських ініціатив, спрямованих на здійснення громадського контролю за діяльністю й реформуванням силових, фінансово – контрольних, антикорупційних  державних структур. Покладаючи основні зусилля на протидію безвідповідальності, зловживанням і корупційним проявам в органах державної влади та місцевого самоврядування.

 

Наші дії направлені на підвищення громадянської, благодійної, підприємницької активності населення за ради подолання бідності ,протидію торгівлі людьми, підвищення соціально-економічного розвитку тощо, в рамках чинного законодавства, та у відповідності сучасним потребам українського суспільства.

 МЕТА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

       

Головною метою Організації єпідвищення рівня обізнаності населення щодо небезпеки та ризиків потрапляння в ситуацію торгівлі людьми та про те, як можна себе захистити, та надання реальноі допомоги постратжалим від торгівлі людьми. Формуванню та розвитку громадянського суспільства, залучення до сучасного життя системи ефективного громадського контролю над виконанням рішень органів влади. Сприяння благодійної, економічної, соціально-гуманітарної, культурної , творчої , освітньої та наукової діяльності шляхом об'єднання зусиль усіх членів для задоволення та захисту їх законних спільних інтересів , сприяння проведенню наукової діяльності , розвитку політичної та економічної культури. Участь або сприяння у реалізації інших видів і напрямків діяльності, спрямованих на зміцнення демократії в Україні, розв'язання проблем національної безпеки та корупції, розвитку системи місцевого самоврядування, підтримки молоді, прискорення інтеграції України до Євро - атлантичних структур, підвищення громадянської та підприємницької активності і відповідальності у суспільстві.

 

Основними напрямами діяльності Організації є:

- Протидія торгівлі людьми.

 

- Охорона екології, довкілля та захист тварин, запобігання та подолання наслідків природних і техногенних катастроф, допомога постраждалим внаслідок катастроф, нещасних випадків.

 

- Запобігання та подолання наслідків спалахів вірусних та бактеріальних інфекцій, протидія поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, вірусу гепатиту, туберкульозу тощо. Сприяння у протидії зловживання наркотичних, алкогольних речовин і їх незаконному обігу та реабілітація залежних осіб.

 

- Допомога постраждалим внаслідок збройних конфліктів, внутрішньо переміщеним особам (ВПО), а також біженцям та учасникам бойових дій і їх родинам.

 

- Підтримка та реалізація проектів спрямованих на правовий захист та соціально-економічну підтримку осіб які перебувають у складних життєвих умовах і обставинах, зокрема що стали жертвами торгівлі людьми, трудового та сексуального рабства, домашнього та гендерного  насильства тощо.

 

- Опіка і піклування за людьми з обмеженими можливостями та людьми похилого віку, законодавче представництво та правова допомога, їх соціального захисту та забезпечення за радиподолання бідності.​

 

 

- Підготовка та проведення навчальних курсів, тренінгів та організація систематичних навчальних процесів.

 

- Наукова експертиза проектів законодавчих та інших нормативно - правових актів , загальнодержавних та регіональних заходів соціально - політичного спрямування.

 

- Громадський контроль, теоретичні та прикладні дослідження, метою яких є дотримання діючого законодавства України та вироблення альтернативних рекомендацій щодо здійснення ефективної політики загальнодержавними, регіональними та муніципальними органами влади і місцевого самоврядування , щодо напрямків і механізмів приватизації , політичної , адміністративної , бюджетної , міграційної, податкової, фіскальної, земельної, пенсійної , військової, правоохоронної та державної безпеки, судово-правової, пенітенціарної , освітньої реформи, реформи виборчої системи тощо.  Розробка програм і проектів та їх виконання.

 

- Допомога органам та структурам державної влади та місцевого самоврядування у запобіганні та протидії корупції і контрабанді, тіньовій економіці та організованій злочинності, у забезпеченні належного рівня інформування громадськості щодо проблем і перспективного подолання.

 

- Реалізація міжнародних, національних , регіональних та місцевих програм, проектів, ініціатив та акцій, що спрямовані на поліпшення соціально-економічної ситуації в Україні.

 

- Вдосконалення фінансової та податкової системи України, та дієвий захист платників податків.

 

- Впровадження інноваційних проектів та програм , що спрямовані на розв'язання економічних, соціальних , наукових , екологічних та інших актуальних проблем .

 

- Розвиток підприємництва, розвитку та створенню малого, середнього і великого бізнесу шляхом надання фінансової, методологічної та методичної допомоги підприємствам і особам.

 

- Сприяння та розвиток ділового міжнародного партнерства між суб'єктами господарювання для експорту та імпорту товарів, в тому числі туризму.

 

- Організація і сприяння здійсненню науково - аналітичних та прогностичних досліджень , спрямованих на виявлення та аналіз економічних , юридично - правових , політичних , геополітичних , військово-технічних , культурних тощо проблем становлення і зміцнення державності України , проблем національної безпеки , розбудови в Україні громадянського суспільства , розвитку системи місцевого самоврядування , прискорення інтеграції України до євроатлантичних структур , опанування національною економікою траєкторії інноваційного розвитку .

 

- Підготовка наукових публікацій за тематикою досліджень Організації, розробка науково - методичних та науково - практичних рекомендацій , проектів нормативно правових актів , інших форм інтелектуальних продуктів , призначених для практичного застосування особами , які ухвалюють відповідні рішення , на рівні органів державної влади , місцевого самоврядування , об'єднань громадян , окремої особи - громадянина .

 

- Сприяння організації і проведенню аналізу світового стану розвитку профільних досліджень, підтримці творчих зв'язків та налагодження співробітництва з установами і окремими вченими інших країн ( в тому числі і шляхом здійснення обміну результатами наукових робіт , публікаціями та спеціалістами ) з найважливіших геополітичних проблем , проблем органічної, безконфліктної глобалізації , транскордонного співробітництва, соціально економічного розвитку, формування національного і міжнародного відкритого суспільства .

 

- Участь у культурно-національному відродженні та розвитку всіх національних і культурних груп населення , які проживають в Україні і знаходяться в гармонії з вимогами та потребами української культури.

 

- Захист пріоритету виконаних за сприяння Організації досліджень.

-

Провадження неприбуткової видавничої діяльності з метою випуску у світ, безоплатного виготовлення та розповсюдження видавничої продукції у вигляді наукових, інформаційних , бібліографічних , реферативних , методичних матеріалів , підготовлених в рамках статутної діяльності Організації, його членами або за їхньою участю.

 

- Організація і проведення симпозіумів , конференцій , семінарів , диспутів , круглих столів , виставок , конкурсів тощо за напрямками діяльності організації та участь у подібних заходах , організаторами яких є інші українські та міжнародні установи і організації .

 

- Організаційна,  матеріальна та ідейна підтримка інших об'єднань громадян , надання допомоги в їх створенні .

 

- Надання благодійницькими цілями матеріальної , фінансової , організаційної , науково - методичної , експертної та іншої допомоги згідно чинного законодавства .

 

- Подання позовів до суду з метою захисту інтересів Організації та його членів , реалізації поставлених мети та завдань.

 

- Аналіз досвіду та допомога в організації та реалізації програм підтримки та реформування різних секторів державної влади та місцевого самоврядування, зокрема і запобігання проявів корупції.

 

- Налагодження моніторингу , експертизи , оцінювання очікуваних результатів та можливих наслідків реалізації політики державних органів влади і місцевого самоврядування , оприлюднення результатів проведених досліджень у ЗМІ , соціальних мережах Інтернет , у наукових виданнях , організація з цих питань громадських слухань , симпозіумів , конференцій , семінарів , обговорень , дискусій тощо .

 

- Підтримка та реалізація громадських ініціатив , спрямованих на розгортання ефективної системи громадського контролю ( у тому числі і громадського контролю за діяльністю силових структур ) , протидію безвідповідальності , зловживанням і корупції в органах державної влади і місцевого самоврядування.

 

- Налагодження аналізу та напрацювання шляхів реформування існуючої практики міжбюджетних відносин , системи оптимізації управління ресурсами на місцевому та регіональному рівні ( фінанси , майно , земля ) , системи визначення політики органів державної влади і самоврядування в сфері використання трудових ресурсів .

 

- Проведення моніторингів щодо дотримання прав людини центральними та місцевими органами державної влади та місцевого самоврядування , акцій , спрямованих на захист громадянських прав і свобод .

 

- Методична та практична допомога у підготовці та проведенні громадських слухань у містах ,селах і селищах України із питань , що належать до компетенції відповідних рад, зокрема із проблем бюджету, планів соціально - економічного та культурного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку житлово-комунального господарства , транспорту , зв'язку , будівництва , освіти, охорони здоров'я , землекористування тощо. 

 

- Проведення аналізу ефективності діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування , аудиту ефективності системи надання ( менеджментний і тарифний аналіз ) комунальних послуг на території міста , села , селища , аудиту адміністративної діяльності в органах державної влади та місцевого самоврядування , функціональних обстежень місцевої державної адміністрації та виконавчих органів місцевого самоврядування.

 

- Заснування та розвиток інноваційних структур, метою діяльності яких є підтримка підприємництва, у тому числі шляхом переносу сучасних інноваційних технологій зі сфери науки до сфери виробництва , підприємництва , менеджменту.

 

- Розвиток науки та освіти, реалізація наукових та освітніх програм, розвиток видавничої справи та незалежних засобів масової інформації.

 

- Здійснює інші дії , не заборонені чинним законодавством

bottom of page