top of page
Пошук

«КУРС СОЦІАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ-ЦЕ НАБУТТЯ ДОСВІДУ З ЧІТКИМ ВЕКТОРОМ ЕФЕКТИВНОСТІ»- ТЕТЯНА ПОДЛЄСНА

«Команда ГО «Громада Харкова» висловлює вдячність МБОО «Центр РНО» проекту «Кухня НКО» за змістовний курс, який дозволив структурувати знання з підготовки соціальних проектів, їх реалізації та звітності. Даний курс надав можливість ознайомитися з досвідом проектного менеджменту колег із НКО, проаналізувати сучасні концепції та інструменти проектного менеджменту, оцінити їх користь для своєї організації, а також отримати відповідний сертифікат». - заступниця голови з адміністративної діяльності та юридичних питань ГО «Громада Харкова» Тетяна Подлєсна.

Важливим аспектом є те, що при розробці соціального проекту фокус уваги повинен бути націлений на бенефіціарів як безпосередніх адресатів допомоги, заради яких і створюється «соціальний ефект» і, звісно, на донорів, які створюють ресурсний потенціал. Будь-який донор зверне особливу увагу на ясність поставлених цілей, задач та можливостей вашої організації. Донор сподівається побачити чіткий та логічний зв’язок між специфікою діяльності вашої організації та сформульованою проблемою.

Наскільки реалістичною є поставлена мета? Чи приведе виконання проекту до зміни існуючої ситуації? Чи видно, хто скористається результатами виконання проекту? Наскільки чіткі методи та план виконання проекту? Наскільки реалістичний та достатній для виконання поставлених задач кошторис? Тож, працюючи над соціальним проектом, слід детально проаналізувати всі можливі причинно-наслідкові зв’язки, прорахувати ризики, бути готовим до гнучкості та коректив.

Пандемія звісно внесла свої виклики у даний процес, який іноді стає непередбачуваним, а інколи, навіть, некерованим. Тому дуже важливо здійснювати постійний моніторинг та оцінювання стану проекту на всіх етапах його реалізації, піддавати сумнівам те, що завжди працювало «як годинник», здійснювати пошук нових ідей та актуальних потреб, програмувати більше гнучкості у своїх діях. За даних обставин більшість стейкхолдерів, як правило, опиняються перед дилемою: реагувати на кризові потреби клієнтів або всеж таки налагоджувати системну роботу, яка наближає вас до досягнення стратегічних цілей вашої організації. Тож утримуйте баланс між реагуванням на кризу та власною стратегією.

«Як говорив Дейл Карнегі: «Якщо доля підносить тобі лимон, зроби з нього лимонад». Ми повинні навчитися спрямовувати свій фокус не на саму кризу, а на ті можливості, які створює сама ситуація у контексті соціального проектування»- підсумувала Тетяна Подлєсна.Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page