top of page
Пошук

"Сучасна Україна є міграційним донором з усіма витікаючими наслідками"- Віктор Жук

Міжнародний день мігранта в Україні і багатьох країнах світу відзначається 18 грудня. Ця дата приурочена до подій 1990 року, коли Асамблеєю ООН була прийнята Конвенція про захист прав мігрантів.


Свято дуже важливе в даний час коли відбуваються глобальні процеси міграції населення планети.


В умовах сьогодення як на національному, так і на міждержавному рівні всі держави світу значну увагу приділяють питанням удосконалення правового регулювання міграційних процесів та пошуку ефективних шляхів побудови нової політики в цій сфері.


За даними ООН, у світі налічується 272 млн мігрантів, на 100 млн більше, ніж на початку століття. Внаслідок глобалізації світової економіки, економічних та демографічних диспропорцій, змін клімату тощо інтенсивність міжнародних переміщень і надалі збільшуватимуться. Наслідки міжнародної міграції амбівалентні. З одного боку, вона є джерелом економічного зростання, зменшує нерівність і забезпечує зв’язок між різними суспільствами. Мігранти створюють понад 10 % світового ВВП. У країнах призначення вони займають робочі місця, які не вдається заповнити за рахунок місцевих кадрів, і тим самим стимулюють економічну активність. Країни походження отримують щорічно до 600 млрд доларів переказів від мігрантів, що є важливим додатковим джерелом розвитку і втричі перевищує обсяги міжнародної допомоги.


Разом із тим, міграція викликає соціальну й політичну напруженість, а часом і людські трагедії. У спробі перетнути моря чи пустелі, щоби досягнути своєї мети, з 2000 р., за оцінками, загинули щонайменше 60 тис. осіб. Майже шість мільйонів мігрантів зайняті примусовою працею, причому найчастіше в розвинених країнах.


"Торгівля людьми є гострою проблемою для кожної країни, яка зачіпає різні групи населення і охоплює широке коло галузей протиправної діяльності. Нажаль сучасна Україна перетворилась, переважно на міграційного донора, а не реципієнта."- зауважив голова ГО ХОО " Громада Харкова" Віктор Жук.


За різними оцінками від 2.5 до 4 мільйонів осіб здійснюють трудові поїздки за кордон. Як зазначає Віктор Жук, який уважно вивчає проблему торгівлі людьми і займається питаннями запобігання трудовій експлуатації, що правовий статус наших мігрантів дуже непевний, значна частина з них не має дозволу на проживання або працевлаштування. Як наслідок мігранти наражаються на небезпеку потрапити в руки торговців людьми.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page