top of page
Пошук

ТЕТЯНА ПОДЛЄСНА -«РОЗШИРЕННЯ ОЗНАК ДИСКРИМІНАЦІЇ – ДІЄВІ КРОКИ ДО ПОБУДОВИ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ»

Відбувся вебінар «Рух за рівність в Україні та світі на прикладі феміністичного та ЛГБТ-рухів», в якому прийняла участь заступниця голови з адміністративної діяльності та юридичних питань ХОО «Громада Харкова» Тетяна Подлєсна.

KHC висловлює слова вдячності спікерці онлайн-вебінару Тамарі Марценюк (ГО «Вектор прав людини») за продуктивну зустріч та надані матеріали презентації що підтвердили відповідним сертифікатом.

У сучасному світі рівень демократичності суспільства вимірюється у тому числі через ставлення більшої його частини до суспільних груп, що становлять меншість, та до політики держави, спрямованої на забезпечення рівних прав для усіх громадян. Український ЛГБТ-рух є невід'ємноючастиною інституціоналізації громадянського суспільства України. Його учасниками є громадяни України, на яких поширюються усі права і свободи, закріплені Конституцією України. Втім, на практиці українське суспільство у своїй більшості не готове сприймати нетрадиційну сексуальну поведінку як норму для певних соціальних груп, що відбивається на звуженні їх правових можливостей та проявах дискримінації.

Слід відзначити тенденцію, що згідно «Шкали Олпорта», яка вимірює ступінь проявів упередженості та дискримінації в суспільстві й має 5 рівнів градації, частина українського суспільства впритул наблизилася до останньої п’ятої позначки - «знищення», коли група більшості прагне фізично знищити групу меншості.

ЛГБТ-рух є відносно чисельною групою в українському суспільстві, що інституційно еволюціонує та вимагає забезпечення рівних права із іншими суспільними групами.Попри низьку позицію в міжнародних рейтингах правового забезпечення ЛГБТ-спільноти, зробимо наголос на тому, що Україна підтримує ратифікацію майже усіх основних документів міжнародного значення, що стосуються захисту прав людини. Курс на євроінтеграцію вимагає від держави відповідної політики та дотримання міжнародних підходів і стандартів у всіх сферах суспільних відносин, у тому числі, і у сфері захисту прав ЛГБТ-спільноти.

«Розширення ознак дискримінації у національному законодавстві повинно відповідати базовим принципам забезпечення прав людини, такі кроки є системними рішеннями у напрямі побудови правової держави» - підсумувала Тетяна Подлєсна.
Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page