top of page
Пошук

Тетяна Подлєсна - ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ: ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ

Феномен торгівлі людьми піддається постійному аналізу і є предметом багатьох суперечок і дискусій. Однак якщо звернути увагу на більшість документів, публікацій, виступів з проблеми, то стане очевидно, що доволі часто поняття «торгівля людьми» обмежується «торгівлею жінками». Безумовно, торгівля жінками є складовою частиною злочину «торгівля людьми», однак поняття «торгівля людьми» є більш широким: об'єктом цього злочину може бути будь-яка особа, незалежно від статі і віку.

Торгівля жінками може бути представлена насильницьким шлюбом, примусовою працею, використанням в домашньому господарстві і промисловому чи сільськогосподарському секторах, народженням дитини примусово чи за замовленням, використанням в сексуальному бізнесі. Чоловіків переважно використовують на будівництвах, у промисловості, сільському господарстві, дітей – у жебрацтві, осіб будь-якої статі і віку – для вилучення і трансплантації органів.


Гендерний аспект торгівлі людьми є досить вагомим тому, що певній статі притаманні певні особливості. Стать людини може впливати на форму експлуатації, яку торгівець або вербувальник обере для особи, оскільки він розуміє насамперед хто з них принесе якнайбільше прибутку виконуючи ту чи іншу роботу. На прикладі жебракування можна побачити, що прибуток буде набагато більший завдяки восьмирічній дівчинці ніж дорослого чоловіка . Існує досить вагомий стереотип, якщо жінка потрапила в ситуацію торгівлі людьми, то це обов’язково є сексуальна експлуатація, інші види експлуатації на жіночу стать не розповсюджуються. Так само для чоловіків, що для них існує лише трудова експлуатація.


Для розвіювання існуючого міфу слід звернути увагу на те, що найбільш повне визначення торгівлі людьми дає «Протокол з попередження торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми», який доповнює Конвенцію ООН про боротьбу з транснаціональною організованою злочинністю. Протокол є основним сучасним документом, спрямованим на боротьбу з цим злочином. Він визначає торгівлю людьми як: Здійснення з метою експлуатації, вербування, перевезення, передачі, приховання чи отримання людей шляхом погрози силою або її застосування чи інших форм примусу, викрадення, шахрайства, обману, зловживання владою чи вразливістю стану або шляхом підкупу у вигляді платежів чи вигод для одержання згоди особи, яка контролює іншу особу.


Аналізуючи дане визначення, слід відмітити, що основним безпосереднім об'єктом цього злочину є воля і гідність людини. Його додатковим факультативним об'єктом можуть виступати здоров'я людини, встановлений порядок здійснення службовими особами своїх повноважень, встановлений порядок перетинання державного кордону України. Тобто, дана дефініція позбавлена статевої градації, а, отже, об’єктом можуть виступати як жінки, так і чоловіки на засадах паритетності.


Гендерний аспект є одним із важливих факторів задля проведення профілактичних заходів щодо попередження факту торгівлі людьми. Необхідно запам’ятати, що будь-яка людина може потрапити у ситуацію торгівлі людьми, незалежно від гендеру та форми експлуатації. Суспільство повинно усвідомити, що торгівля людьми ні в якому разі не може прирівнюватися тільки до сексуальної експлуатації, необхідно ретельніше займатися інформуванням населення з метою попередження даного явища.Заступниця голови ХОО " ГРОМАДА ХАРКОВА"

з адміністративної діяльності та юридичних питань

Тетяна Подлєсна

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page