top of page
Пошук

«ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ: ЛІКВІДАЦІЯ СТЕРЕОТИПНОГО СПРИЙНЯТТЯ»- ТЕТЯНА ПОДЛЄСНА

Поняття «торгівля людьми» закріплено у міжнародних документах та на національному законодавчому рівні, проте незважаючи на це, у суспільства сформовано доволі обмежене та спрощене розуміння даного поняття, у зв'язку з чим виникають труднощі ідентифікації даного явища та вжиття відповідних заходів щодо попередження та протидії.


Сьогодні спрощене розуміння торгівлі людьми обмежується переважною мірою трудовою та сексуальною експлуатацією, але явище є багатогранним, його багатоаспектність доповнюється подіями на Сході, ситуацією пандемії, тощо. Останнім часом все більшого поширення набуває торгівля дітьми з метою використання у порнобізнесі та жебрацтві.


Крім того, обмежене розуміння пов’язане ще й з тим, що доволі часто торгівлю людьми пов҆язують виключно з перетином державного кордону, в Україні часто говорять про поняття зовнішньої торгівлі людьми. Проте не слід забувати про існування внутрішньої (без перетину державного кордону) торгівлі людьми. Такі поняття не закріплені законодавством, відтак, торгівлею людьми вважається злочин, що був вчинений як при перетині державного кордону, так і без цього, що не є його визначальною ознакою.

Отже, для повноцінного розуміння явища торгівлі людьми слід виділити його основні актуальні форми:

Примусова праця (трудова експлуатація) - усяка робота або служба, що вимагається від будь-якої особи під загрозою якогось покарання. Експлуатують переважно у таких сферах, як будівництво, каменоломні, лісоповали, прокладання залізничних колій, сільське господарство, нелегальний вилов риби, підпільні майстерні з пошиття одягу та переробка харчової продукції та ін.


Сексуальна експлуатація - це використання особи іншою людиною з метою отримання прибутку для задоволення сексуальних потреб третіх осіб.

Під використанням в порнобізнесі слід розуміти залучення особи (в якості актора, статиста, робочого тощо) до виготовлення з метою розповсюдження або збуту предметів, що є носіями графічної інформації, яка спрямована на збудження статевої пристрасті шляхом цинічного, безсоромного, грубо натуралістичного або протиприродного відображення статевого життя людей.


Втягнення у злочинну діяльність - це дії, пов'язані з безпосереднім психічним чи фізичним впливом на особу та вчинені з метою викликання у неї прагнення взяти участь в одному чи кількох злочинах. Серед протиправних дій до яких найчастіше примушують людей є: перевезення й поширення наркотиків, збування фальшивих грошей, крадіжки.


Залучення у боргову кабалу - це поставлення особи у становище, коли вона, ставши боржником, у забезпечення свого боргу надає особисту працю, але цінність виконуваної роботи не зараховується в погашення боргу або якщо тривалість цієї роботи не обмежена і характер її не визначений. На практиці в такий стан потрапляє, наприклад, жінка, яку продали у будинок терпимості іншої країни, власник якого, сплативши гроші продавцю за жінку, відбирає у неї всі документи, обіцяючи повернути Їх лише після відпрацювання нею сплаченої ним суми та отримання ним прибутку.


Усиновлення (удочеріння) з метою наживи - оформлене спеціальним юридичним актом одержання на виховання в сім'ю неповнолітньої дитини на правах сина чи дочки, вчинене з метою отримання будь-якої матеріальної вигоди або уникнення певних витрат завдяки усиновленню (удочерінню).


Примусова вагітність - використання репродуктивних функцій організму жінки шляхом природного або штучного запліднення без її добровільної згоди та подальше примушування жінки до виношування дитини.


Вилучення органів - видалення з організму людини її складової частини, яка має певну будову і спеціальне призначення. Серед основних стримуючих чинників збільшення кількості таких злочинів фахівці називають складні медичні процедури та потребу в лікарях високої кваліфікації.


Проведення дослідів над людиною без її згоди - вчинений без дозволу людини фізіологічний або психологічний вплив на її організм із застосуванням методів, що недопущені МОЗ України до загального застосування, тобто є експериментальними .


Використання у жебрацтві - організація та примушування осіб до заняття жебрацтвом шляхом побиття, зґвалтування, навмисного заподіяння каліцтва, нанесення фізичних та/або психологічних травм та інших видів насильства.


Використання у збройних конфліктах - використання особи, яка знаходиться у підневільному стані іншої особи, для виконання нею бойових завдань, пов'язаних з поваленням державної влади або порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, тощо.


Продаж дитини – продаж батьками, близькими родичами, подружжям тощо особи, яка не досягла 18 річного віку, з метою отримання прибутку.

«Надзвичайно важливо, щоб держава, суспільство, близьке оточення не були байдужими та не втрачали з поля зору ймовірні об'єкти злочинного посягання, проявляли пильність і зацікавлення тими, хто поруч, бо це може якщо не вберегти, то хоча б застерегти й не допустити, щоб людина стала товаром У зв'язку з цим дуже важливо вміти розгледіти дане явище та виокремити його з-поміж інших ситуацій недоброчесності» -Заступниця голови ХОО "ГРОМАДА ХАРКОВА" з адміністративної діяльності та юридичних питань Тетяна Подлєсна.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page